Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte objednaný tovar vrátiť.

Sport M Plus, s.r.o.

Miletičova 5B, 821 08 Bratislava

IČO: 36 806 251

IČ DPH: SK2022412062

tel. +421 903 784 719

e-mail: info@mikasasport.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ……………………….

Dátum objednania/dátum prijatia: ……………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ……………………….

Adresa spotrebiteľa: ……………………….

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ……………………….  

Dátum: ……………………….

Dôvod odstúpenia od zmluvy: ……………………………….