Obchodné podmienky spoločnosti Sport M Plus s.r.o. pre Sport M Plus E-shop

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

 1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom Sport M Plus E-shopu sa uzatvárajú kúpne zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou a zákazníkom výlučne na diaľku.
 2. Objednávka resp. nákup môžu uskutočňovať fyzická a právnická osoba bez obmedzenia za predpokladu, že sa bude riadiť nasledujúcimi Obchodnými podmienkami.

Článok 2

Postup pri objednávaní

 1. Zákazník si môže prostredníctvom Sport M Plus E-shopu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.
 1. Po zadaní počtu kusov, resp. ďalšej nevyhnutnej špecifikácie tovaru a objednaní tovaru stlačením tlačidla OBJEDNAŤ sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je však podmienené registráciou v systéme Sport M Plus E-shop. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré si od neho systém Sport M Plus E-shop vyžiada. Tieto údaje budú výlučne použité iba pre vnútornú potrebu systému Sport M Plus E-shop a spoločnosť Sport M Plus s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, kde si zadá meno a heslo, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme Sport M Plus E-shop. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (meno a heslo) odporúčame zákazníkovi si zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Sport M Plus E-shop . Systém Sport M Plus E-shop zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Od zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Sport M Plus s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov Sport M Plus s.r.o.
 1. Sport M Plus E-shop umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi

Článok 3

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH v EUR
 2. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.

     bod.2  Lehota viazanosti ponuky tovaru vrátane ceny

 1. V prípade korektnej funkčnosti systému Sport M Plus E-shopu je spoločnosť Sport M Plus viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky, ak bola cena uhradená v 14-dňovej lehote splatnosti.

Článok 4

Dodacie podmienky

 1. Spoločnosť Sport M Plus s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní . V prípade objednania tovaru vyznačeného v kolónke Dostupnosť s textom „Tovar v externom sklade“ (to znamená tovar, ktorý spoločnosť Sport M Plus momentálne nemá fyzicky vo svojom sklade a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa spoločnosť Sport M Plus zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov resp. do doby potvrdenej dodávateľom a oznámenej zákazníkovi od uhradenia zálohovej faktúry.
 2. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti Sport M Plus, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Sport M Plus sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti Sport M Plus a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Sport m Plus sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do troch pracovných dní , resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar v externom sklade“ do 14 dní po pripísaníúhrady na účet spoločnosti Sport M Plus.
 3. Spoločnosť Sport M Plus sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme Sport M Plus E-shopu ako miesto doručenia.
 4. Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle SPORT M PLUS, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v uvedenom E-shope. Termín prevzatia tovaru je potrebný dohodnúť vopred telefonicky.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť Sport M Plus nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

Článok 5

Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (+421 903 287 722) alebo e-mailom na adresu infoTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, spoločnosť SPORT M PLUS si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom " Tovar v externom sklade " aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.
 2. Storno objednávky zo strany spoločnosti SPORT M Plus si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote,
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť SPORT M PLUS bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti SPORT M PLUS a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť SPORT M PLUS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 1. Tieto inštrukcie sú platné iba pri nákupe v Sport M Plus E-shope.
 2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez Sport M Plus E-shop kúpil tovar, ktorý už rozbalil.
 4. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti SPORT M PLUS osobne v sídle spoločnosti SPORT M PLUS alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Sport M Plus, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
 5. Spoločnosť SPORT M PLUS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

V Bratislave, dňa 1.8.2007 

 

Peter BAČA

Konateľ Sport M Plus s.r.o.

 

Sme na Facebooku

Kontakt

Sport M Plus s.r.o.
Adresa pre osobný odber: 

Beachvolejbalový areál Dráždiak
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Tel.:+421 905 431 523
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Viac informácii